artırılmaq

«Artırmaq»dan məch. Müqaviləyə yeni maddələr artırılmaq. Maşının sürəti artırılmaq. Vəzifəsi artırılmaq. Yükü artırılmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • artırılma — «Artırılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şişirdilmək — f. 1. Şişkin hala salınmaq, üfürülüb qabarılmaq, köpürülmək. 2. məc. Artırılmaq, üstünə qoyulmaq, mübaliğə edilmək. Damcılı bulağa söz qoşulur, az qala damcısı bir dərya boyda şişirdilirdi. S. R.. // məc. Lüzumsuz yerə artırılmaq. Əsər 200… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəldilmək — məch. 1. Qaldırmaq, ucaldılmaq, daha yüksək, uca edilmək, hündürlüyü artırılmaq. 2. Artırılmaq, gücləndirilmək. // məc. Daha yüksək pilləyə qaldırılmaq, yaxşılaşdırılmaq, təkmilləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aktivləşdirilmək — məch. Fəallaşdırılmaq, fəaliyyəti artırılmaq (gücləndirilmək) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bollaşdırılmaq — məch. Bol edilmək, çoxaldılmaq, miqdarı daha da artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • böyüdülmək — məch. 1. Böyük hala salınmaq. Şəkil 4 dəfə böyüdülmüşdür. 2. Tərbiyələndirilmək, (bəslənib) yetişdirilmək. 3. Vəzifəsi artırılmaq, yüksəldilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxaldılmaq — məch. Sayca, miqdarca artırılmaq, çox edilmək. Xərclər çoxaldılmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duzlandırılmaq — məch. Duzlu hala gətirilmək, duzlu edilmək, duzluluğu artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • genişləndirilmək — məch. 1. Geniş hala salınmaq, daha geniş edilmək. Yol genişləndirildi. Əkin sahəsi xeyli genişləndirilmişdir. 2. Böyüdülmək, artırılmaq. Ticarət şəbəkəsi genişləndirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • genəldilmək — məch. Gen hala salınmaq, eninə artırılmaq, gen edilmək, enliləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.